Παρακαλούμε να παρακολoυθείτε το e-course στο οποίο από την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται κατανεμημένη η διαθέσιμη ηλεκτρονικά  βιβλιογραφία σχετικά με το εβδομαδιαίο μάθημα. Για την Υποχρεωτική εργασία αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη διδάσκουσα παρακαλούμε να στείλετε μήνυμα με τα ερωτήματά σας ως ομάδα αναγράφοντας τον αριθμό της ομάδας σας και το μητρώο σας και το όνομά σας στο ηλ ταχ mspanaki@uoi.gr
Για επικοινωνία με την κ.Σπανάκη παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ το ηλ ταχ του ΠΙ. Σε αυτό θα σας έρχονται χρήσιμες πληροφορίες για τη φοίτησή σας. Στέλνετε για ερωτήματα ατομικό μήνυμα και όχι απάντηση σε μηνύματα για ενημέρωση που έχετε λάβει τις προηγούμενες βδομάδες. Να ελέγχετε τακτικά το ηλ ταχ του ΠΙ για χρήσιμη επικοινωνία. Θα σας αποστέλλονται χρήσιμες πληροφορίες.
Η διδάσκουσα
Ιωάννινα, 18-03-2020