Το μάθημα «Ελληνική Γλώσσα και ΜΜΕ: Εκπαιδευτικές Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο» της 6ης Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου και τις ώρες 6-9 μ.μ. στην αίθουσα σεμιναρίων.

Από το γραφείο της διδάσκουσας