Παρακαλούνται όσοι από τις / τους φοιτήτριες /φοιτητές επιθυμούν στην Εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021, να εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

1)     ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΝΕ 312 – Πέμπτη 9/9/2021, ώρα 09:00 – 12:00),

2)     ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ (ΠΕΥ 200 – Παρασκευή 10/9/2021, ώρα 09:00 – 12:00),

3)     ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΥΘΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕΥ 302  – Δευτέρα 13/9/2021, ώρα 12:00 – 15:00),

4)     ΘΕΩΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΝΕ-5001 – Τρίτη 14/9/2021, ώρα 12:00 – 15:00) και

5)     ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΠΕΥ 601 – Παρασκευή 17/9/2021, ώρα 09:00 – 12:00),

θα πάρουν τον κωδικό εξέτασης του κάθε μαθήματος, στις ανακοινώσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ecourse για το αντίστοιχο μάθημα.

 

Ο διδάσκων