Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις των ακόλουθων μαθημάτων να ανατρέξουν στις οδηγίες που δίνονται σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής τους στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των μαθημάτων  (e–course):

  • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Διδακτικές Εφαρμογές (28/9/20)
  • Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τη Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας (28/9/20)
  • Διδακτική της Γλώσσας σε Πολυγλωσσικές Τάξεις (30/9/20)

Από τη διδάσκουσα