Παρακαλούνται όσοι από τις / τους φοιτήτριες /φοιτητές έχουν παρακολουθήσει το χειμερινό Εξάμηνο Σπουδών και θέλουν να εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

1) ΠΑΙΧΝΙΔΙ_ΡΥΘΜΟΣ _ΚΙΝΗΣΗ _ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ_(ΠΕΥ 302)

2) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΝΕ 312)

3) ΘΕΩΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΝΕ-5001)

4) ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ (157-ΠΝΕ 206)

στην εξεταστική του Ιανουαρίου 2021, θα πάρουν τον κωδικό εξέτασης από τις ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ecourse για το αντίστοιχο μάθημα.

 

Ο διδάσκων