Παρακαλούνται οι φοιτητές-φοιτήτριες που δήλωσαν ή θα δηλώσουν τα μαθήματα να συμβουλευτούν τις ανακοινώσεις στο Ecourse.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει για το μάθημα Ιστορία και Φιλοσοφία της Παιδείας :Κινήματα και εκπρόσωποι (9ος-19ος αι.) τη Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2020 και για το μάθημα Θέματα Φιλοσοφίας Παιδείας την Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2020.

Η διδασκαλία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Ο κωδικός της αίθουσας διδασκαλίας για το κάθε μάθημα έχει αναρτηθεί στο Ecourse.

Τα μαθήματα θα γίνονται κανονικά την αντίστοιχη μέρα και ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Τ.Ν.

 

Ο διδάσκων