Το μάθημα «Αγγλική ορολογία και κείμενα Προσχολικής Αγωγής Ι» δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023. Το μάθημα θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων

Ιάκωβος Τσιπλακίδης