Τα μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 16/2/2021. Για τη σύνδεση στη διαδικτυακή αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος “Η Διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ξένης γλώσσας“, το οποίο θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη 6-9 μ.μ., JOIN  στον σύνδεσμο: Join conversation

 

Για τη σύνδεση στη διαδικτυακή αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος “Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο και  επικοινωνιακή προσέγγιση”, το οποίο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη 3-6μ.μ., JOIN  στον σύνδεσμο: Join conversation

 

Η διδάσκουσα