8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΙΣΑ 8ου Δ.Θ.Π. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ)       ENGLISH POSTER 8th INTERNATIONAL SUMMER UNIVERSITY