Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση, ΠΤΝ, της Σχολής Επιστημών Αγωγής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνδιοργανώνει διαδικτυακά, από 26 έως 29 Αυγούστου 2021, με το εκπαιδευτικό Λογοπαθολογικό Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Λογοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, το 4ο Διεθνές Θερινό Σχολείο.

Το πρόγραμμα του θερινού σχολείου,περιλαμβάνει θέματα που αφορούν τις ψηφιακές δεξιότητες, την έρευνα και τη διδακτική τους στη σύγχρονη κοινωνία. Οι εγγραφές για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του προγράμματος συνεχίζονται.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: http://ictsummerschool.ecedu.uoi.gr

 

Για την οργανωτική επιτροπή

Τζένη Παγγέ                       Ευγενία Τόκη

Καθηγήτρια ΠΙ                  Αν. Καθηγήτρια ΠΙ