Χρηματικά βραβεία στα παιδιά εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών