Σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, εφαρμόζοντας τις εγκυκλίους του ΥΠΕΘ και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Παν. Ιωαννίνων,  προγραμματίζει την εξεταστική περίοδο από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου2020 τηρώντας όλους τους κανόνες για την προστασία της υγείας των φοιτητών,διδασκόντων και όλων των μελών του Τμήματος.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ομόφωνα αποφάσισε να αποφύγει ει δυνατόν τη μετακίνηση προπτυχιακών φοιτητών και  μεταπτυχιακών για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού. Στην κατεύθυνση αυτή, προτάσσει ομόφωνα τη διεξαγωγή εξετάσεων κυρίως με μεθόδους όπως: προφορική εξέταση, εξέταση μέσω πολλών μικρών εργασιών που έχουν ανατεθεί από την έναρξη του εξαμήνου, τελική εργασία ανάπτυξης ενός project, γνωστή στους φοιτητές από την έναρξη του εξαμήνου, εργασία με θέματα πολλαπλής επιλογής, εργασία με συνεργατική ανάπτυξη του σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, εξέταση με μελέτες περίπτωσης και άλλες ανάλογες μορφές.

Όπου οι προτεινόμενες μορφές εξέτασης δεν είναι εφικτές, μπορεί να πραγματοποιηθεί γραπτή εξέταση δια ζώσης στις αίθουσες του ΠΤΝ. Παρακαλούνται οι φοιτητές να βρίσκονται σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και να ενημερώνονται αναλυτικά για τις οδηγίες που τους παρέχουν με όλους τους τρόπους της εξ αποστάσεως διδασκαλίας που χρησιμοποιούν.

Ως προς την υποχρεωτική πρακτική άσκηση των φοιτητών η οποία απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου, η διαδικασία στο συγκεκριμένο μάθημα έφτασε έως το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών σεναρίων για εφαρμογή στη σχολική τάξη. Λόγω της αναστολής λειτουργίας των Νηπιαγωγείων, ΔΕΝ κατέστη εφικτή η υποχρεωτική πρακτική άσκηση ενός μηνός για τους τελειόφοιτους, με πλήρη ανάληψη της ευθύνης και του ωραρίου μιας τάξης Νηπιαγωγείου.

Το Τμήμα έχει ζητήσει ήδη νομοθετική ρύθμιση η οποία θα διασφαλίσει τη νομιμότητα αυτών των πτυχίων.

Παράλληλα, το Τμήμα έχει εφαρμόζει εναλλακτικές μεθόδους όπως οι μικρές εργασίες, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος και οι μικροδιδασκαλίες.

 

Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα εξετάσεων.