ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ: 14:00 – 15:00, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΤΝ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ: 18:30 – 19:30, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΤΝ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1: «Διδακτική των Επιστημών: Διδακτική διαχείριση της τάξης, εργαλεία ΤΠΕ, σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων και περιβαλλόντων μάθησης υπό το πρίσμα γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων».

 

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ: 10:00-11:00, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΤΝ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3: «Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση».

 

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ: 15:30-16:30, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΤΝ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: «Λόγος, Τέχνες και Ετερότητα στην Εκπαίδευση».

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1: 12:00

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: 09:00

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3: 09:00

 

Θα ανακοινωθεί αναλυτικό πρόγραμμα προσέλευσης των υποψηφίων ανά κατεύθυνση μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρευρίσκονται στην είσοδο του κτηρίου του Τμήματος ακριβώς μισή ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης του κάθε μαθήματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, είτε Βεβαίωση Παρελθούσης Νόσησης (τελευταίου εξαμήνου), είτε Rapid Τest (48 ωρών), είτε PCR Test (72 ωρών).

Στις αίθουσες εξετάσεων θα τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις υπό την καθοδήγηση των επιτηρητών.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Η Πρόεδρος του ΠΤΝ                                                                                     Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Αικατερίνη Πλακίτση                                                                                       Χαρίλαος Ζάραγκας

 

Για το πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων στο Π.Μ. Σ. πατήστε εδώ.