Η ορκωμοσία των τελειοφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στην αίθουσα τελετών “Γ. Μυλωνάς” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  (πάνω από το φοιτητικό εστιατόριο), ως εξής:

1ο ΤΜΗΜΑ – ΩΡΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ: 10.00π.μ.

Ώρα προσέλευσης στη Γραμματεία για την υπογραφή του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας: 8.30π.μ.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Α/Α    Α.Μ.
1          7395
2         7707
3         7706
4         7401
5         7058
6         7414
7         7416
8         7071
9         7419
10       7423
11        7713
12       6088
13       7654
14       6092
15       7432
16       5945
17       7711
18       7084
19       7294
20       7715
21       7460
22       7114
23       7475
24       7476
25       7481
26       7483
27       7327
28       6981
29       6650
30       7676
31       7675
32       7500
33       7503
34       7334
35       7677
36       7514
37       7516
38       7585

 

2ο ΤΜΗΜΑ – ΩΡΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ: 11.30π.μ

Ώρα προσέλευσης στη Γραμματεία για την υπογραφή του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας: 10.00π.μ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Α/Α     Α.Μ.
1          7529
2         7530
3         7535
4         7539
5         7543
6         7544
7         7547
8         7553
9         6219
10       7558
11       7565
12       7571
13       7573
14       7574
15       7736
16       7582
17       7737
18       7604
19       7606
20      7608
21       7700
22       7613
23       7617
24       7243
25       7623
26       7626
27       7637
28       7642

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Α/Α     Α.Μ.
1            141
2           114
3           149
4           150

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Α/Α   Α.Μ.
1          26
2          15
3          37
4         41
5         43

 

Επισημαίνεται ότι:

  • Ο αριθμός των καλεσμένων / συνοδών των αποφοίτων που θα ορκιστούν είναι 3 άτομα.
  • Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.

Καλούνται οι φοιτητές να αποστείλουν στο gramptn@uoi.gr ηλεκτρονικό μήνυμα με το ονοματεπώνυμο των συνοδών μέχρι τις 25-11-2022.

 

Από τη Γραμματεία