Παρακαλούνται οι φοιτητές, των οποίων η αίτηση μετεγγραφής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει εγκριθεί, να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου  ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς έως τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση και τα οποία δεσμεύτηκαν ότι θα προσκομίσουν.
  2. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Α7α-Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή. Για τη λήψη του εντύπου πατήστε εδώ.
  3. Ένα (1) ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις δύο όψεις).
  4. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Γραμματείας:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταβατικό Κτίριο, Τ.Κ. 451 10

Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα