Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν ενταχθεί από την κα Σοφού στις Ομάδες Ε΄ και ΣΤ΄ της Πρακτικής Άσκησης και δεν έχουν δηλώσει το μάθημα «ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΙ» να το δηλώσουν άμεσα. Στη συνέχεια να γραφτούν οπωσδήποτε παράλληλα και στο e–course του μαθήματος και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που ανεβαίνουν.  Μέχρι στιγμής έχουν αναρτηθεί και διατίθενται οι κωδικοί που χρειάζονται για την εγγραφή σας στα μαθήματα που έχω δημιουργήσει στο ΜS TEAMS καθώς και οδηγίες για το 1ο Μάθημα που θα πραγματοποιηθεί στις 27-3-2020.

 Η διδάσκουσα

Ιωάννινα, 27-03-2020