Σας ενημερώνουμε ότι όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα ERASMUS, θα βρουν πληροφορίες για τις χώρες τις οποίες μπορούν να επισκεφθούν και για τις συναντήσεις με μέλη ΔΕΠ, ΜΟΝΟ από το αντίστοιχο teams.

Ακολουθεί το link:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad66645ca7ae44d4180cd0f1239afb06a%40thread.tacv2/General?groupId=27ebfca0-6ced-40de-9664-475ac0d5616e&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

κωδικός  TEAMS : vskv4l2

Επιτροπή Erasmus Π.Τ.Ν.