Αναρτήθηκαν οι Προσκλήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες  και Μεταδιδάκτορες από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριμένα έχουν αναρτηθεί οι Προσκλήσεις:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 2023

1_2_ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ_ΥΔ_2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 2023

1_2_ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ_ΜΔ_2023