Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ν.Τ. και Εκπαίδευσης από Απόσταση, του Π.Τ.Ν., της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  
Καθηγήτρια Τζένη Παγγέ,  είναι Guest Editor  στο 

Special Issue “ICT and Statistics in Education”

και σας προσκαλεί να  συμμετέχετε με άρθρα σας  στην ειδική αυτή επιστημονική έκδοση

Περισσότερες Πληροφορίες: https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/ict_statistics_education