ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ανακοινώνεται η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα Τσαμπαλά Ευάγγελου με θέμα «Ο ρόλος της φωνολογικής ενημερότητας και της εργαζόμενης μνήμης στην εκμάθηση της ανάγνωσης μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας με μαθησιακές δυσκολίες, σε δίγλωσσο περιβάλλον» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 8:45 π.μ., μέσω διαδικτύου (e:Presence).

Ο Επιβλέπων

Δημήτριος Σαρρής

Επίκουρος Καθηγητής

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων