Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνονται οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2020-21, βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής τους:

1. 626/05-11-2020 (Εξάμηνο εγγραφής: Γ΄)

2. 616/04-11-2020 (Εξάμηνο εγγραφής: Γ΄)

3. 610/04-11-2020 (Εξάμηνο εγγραφής: Γ΄)

4. 641/05-11-2020 (Εξάμηνο εγγραφής: Α΄)

5. 614/04-11-2020 (Εξάμηνο εγγραφής: Α΄)

6. 692/10-11-2020 (Εξάμηνο εγγραφής: Α΄)

7. 677/09-11-2020 (Εξάμηνο εγγραφής: Α΄)

8. 791/18-11-2020 (Εξάμηνο εγγραφής: Α΄)

Ιωάννινα, 01/07/2021.