Παρακαλούμε δείτε το αρχείο

Επαναπροκήρυξη_Αποτελέσματα Ξένη Γλώσσα-1

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΜΣ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Α.Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 668/01-11-2021
2 571/21-10-2021
3 607/25-10-2021
4 605/25-10-2021
5 673/01-11-2021
6 676/01-11-2021
7 606/25-10-2021