Αγαπητές και αγαπητοί φοιτητές,

την Τετάρτη 20/01/21 ώρα 09:00-12:00 θα εξεταστεί διαδικτυακά το μάθημα «Ελληνική  Γλώσσα και Μ.Μ.Ε. Εκπ/κές  Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο», μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της πλατφόρμας, η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε δύο αίθουσες, στις οποίες θα πρέπει να είστε μέλη.
Πιο συγκεκριμένα,
οι φοιτητές/τριες των οποίων το ΕΠΩΝΥΜΟ ξεκινά από Α έως Κ θα κάνουν JOIN εδώ:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aff637aec789142909c087c36cffbdf84%40thread.tacv2/conversations?groupId=5be25ab9-9f28-46ad-990c-a0b965fd0b87&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Οι φοιτητές/τριες των οποίων το ΕΠΩΝΥΜΟ ξεκινά από Λ έως Ω θα κάνουν JOIN εδώ:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a34450b35abe84056a4fe54a207fe9fba%40thread.tacv2/conversations?groupId=54394967-0a47-459f-87b4-c18c216b04a9&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Παρακαλώ θερμά να μπείτε άμεσα στις παραπάνω αίθουσες, ώστε να υπάρξει χρόνος για επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Καλή επιτυχία
Νικολέττα Τσιτσανούδη