Οι παραδόσεις του μαθήματος ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΠΝΕ 304) θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε Πέμπτη (12:00 – 15:00) εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

Ο κωδικός εισόδου στην αίθουσα «ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» έχει αναρτηθεί στο e-course του μαθήματος. (Δεν απαιτείται κωδικός για την είσοδο στο e-course του μαθήματος)

Η διδάσκουσα

Μαρία Καλδρυμίδου

Καθηγήτρια