Οι διαλέξεις του μαθήματος «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» του Α’ εξαμήνου, με διδάσκοντα τον Επικ. Καθηγητή Χρήστο Ζάγκο, θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

 

Ο διδάσκων