Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το μάθημα «Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ» να εγγραφούν στο ecourse του μαθήματος, γιατί εκεί θα βγουν οι σχετικές ανακοινώσεις με απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες.

 

Η διδάσκουσα