Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Τμήματος οι Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι των πρωτοετών φοιτητών. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.