Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει ή πρόκειται να ολοκληρώσουν μέσα στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (ανεξάρτητα από το αν έχουν καταχωρηθεί οι βαθμολογίες τους) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επόμενη ορκωμοσία του Τμήματος, καλούνται να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση Πτυχίου/Διπλώματος.

Η αίτηση να συμπληρωθεί με πεζά (όχι κεφαλαία) γράμματα και να υπάρχει τονισμός στο ονοματεπώνυμο

  1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη Συμμετοχή σε Τελετή Ορκωμοσίας.
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα του ΕΟΔΥ κατά της διασποράς του COVID-19, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Ισόγειο Μεταβατικού Κτηρίου
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 451 10
Ιωάννινα

Από τη Γραμματεία

 

Αίτηση Πτυχίου – Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή στην Ορκωμοσία

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ.