Κάθε πρόγραμμα σπουδών έχει διαφορετικές προϋποθέσεις λήψης πτυχίου και διαφορετική κατηγοριοποίηση μαθημάτων.

Ωστόσο αυτές οι διαφορές δεν επηρεάζουν την πορεία κάθε φοιτητή που πρέπει να μελετά και να ακολουθεί το δικό του Πρόγραμμα Σπουδών.

Η κατηγοριοποίηση των μαθημάτων είναι αυτή που ο κάθε φοιτητής βλέπει στη δική του καρτέλα στο σύστημα classweb.
Από τη Γραμματεία

Ρυθμίσεις 2018-19
Α. Για όσους χρωστούν “Μύθο και Μυθολογία”
Το υποχρεωτικό, για τα Προγράμματα Σπουδών 2014-15, 2008-09 και παλαιότερα, μάθημα “Μύθος και Μυθολογία” δεν προσφέρεται πλέον.
Έτσι για όσους φοιτητές το χρωστούν ισχύει το εξής:
1. Για όσους φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα “ΠΝΕ435 Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία και τη Μικρή Ιστορία” το μάθημα αυτό θα μετατραπεί σε Υποχρεωτικό ώστε να μπορούν να συμπληρώσουν τον αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων.
Όμως οι φοιτητές που, ενδεχομένως,  έχουν περάσει το ΠΝΕ435 ως Επιλογής Υποχρεωτικό Γενικής Παιδείας θα πρέπει φροντίσουν για τη συμπλήρωση του αριθμού των μαθημάτων της ομάδας αυτής.
2. Για όσους φοιτητές δεν έχουν περάσει το μάθημα  “ΠΝΕ435 Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία και τη Μικρή Ιστορία”  αυτό το μάθημα θα προσφερθεί με κωδικό ΠΝΕ435ΥΠ ως Υποχρεωτικό και θα έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν σε αυτό το εξάμηνο (κανονικά στον “Κρόνο”) ώστε να μπορούν να συμπληρώσουν τον αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων.
 —————————————————————

Β. Για όσους χρωστούν “Φιλοσοφία της Παιδείας Ι”
Το υποχρεωτικό, για τα Προγράμματα Σπουδών 2014-15, 2008-09 και παλαιότερα, μάθημα “Φιλοσοφία της Παιδείας Ι” δεν προσφέρεται πλέον.
Έτσι για όσους φοιτητές το χρωστούν θα αντικατασταθεί από το μάθημα “Ιστορία και Φιλοσοφία της Παιδείας: Κινήματα και Εκπρόσωποι (9ος-19οςαι.)” με κωδικό ΠΝΕ823ΥΠ και οι φοιτητές θα το δηλώσουν κανονικά στον “Κρόνο”.
Φοιτητές 5ου και άνω εξαμήνου που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στη Φιλοσοφία της Παιδείας Ι μπορούν να δηλώσουν το μάθημα “Κινήματα και Εκπρόσωποι (9ος-19οςαι.)” με κωδικό ΠΝΕ823 ως απλό επιλογής.

———————————————————————-

Γ.  Το  μάθημα με κωδικό ΠΝΕ808, τίτλο Παιδαγωγική Θεωρία και Εκπαιδευτική Πράξη και διδάσκουσα την κ. Σοφού  αλλάζει τίτλο ως εξής: ΠΝΕ808 Συστηματική παρατήρηση και προσφέρεται από το 3ο εξ.
Ο καινούργιος τίτλος έχει ήδη αντικαταστήσει τον προηγούμενο στις καρτέλες των φοιτητών που το είχαν δηλώσει παλαιότερα και δεν είχαν εξεταστεί επιτυχώς.
Στις επικείμενες δηλώσεις για το χειμερινό εξάμηνο θα εμφανίζεται με τον καινούργιο τίτλο.
_________________________________________

Δ. Το υποχρεωτικό, για όλα τα Π.Σ., μάθημα με κωδικό ΝΥ508α και τίτλο Επιστήμη της Τέχνης και Εικαστικές Τέχνες αλλάζει τίτλο ως εξής: ΝΥ508α Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες.
Ο καινούργιος τίτλος έχει ήδη αντικαταστήσει τον προηγούμενο στις καρτέλες των φοιτητών που το είχαν δηλώσει παλαιότερα και δεν είχαν εξεταστεί επιτυχώς.
Στις επικείμενες δηλώσεις για το χειμερινό εξάμηνο θα εμφανίζεται με τον καινούργιο τίτλο.
__________________________________________

Ε. Το μάθημα με κωδικό ΠΕΥ302,  τίτλο Διδακτική μεθοδολογία δραστηριοτήτων κινητικής αγωγής και διδάσκοντα τον κ. Ζάραγκα αλλάζει τίτλο ως εξής: ΠΕΥ302 Παιχνίδι, ρυθμός, κίνηση: Προγραμματισμός και αξιολόγηση δραστηριοτήτων.
Ο καινούργιος τίτλος έχει ήδη αντικαταστήσει τον προηγούμενο στις καρτέλες των φοιτητών που το είχαν δηλώσει παλαιότερα και δεν είχαν εξεταστεί επιτυχώς.
Στις επικείμενες δηλώσεις για το χειμερινό εξάμηνο θα εμφανίζεται με τον καινούργιο τίτλο.
__________________________________________
ΣΤ. Το νέο μάθημα “Ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση” (χειμ) και το μάθημα “Αναπτυξιακά θέματα κινητικής μάθησης” (εαρ)  εντάσσονται ως Υποχρεωτικά Επιλογής στην ενότητα Μαθήματα Γενικής Παιδείας για όλους τους φοιτητές και θα μετατραπούν στην ηλεκτρονική τους καρτέλα μετά το πέρας των δηλώσεων μαθημάτων
Παλαιότερες Ρυθμίσεις

Μόνο για το ακ. έτος 2017-18 και μόνο για τους τεταρτοετείς φοιτητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον κύκλο μαθημάτων Τέχνη και Εκπαίδευση το μάθημα:

Θεατρική Παιδεία και Πράξη

λογίζεται ως υποχρεωτικό επιλογής του κύκλου “Τέχνη και Εκπαίδευση” και για όσους το δηλώσουν τώρα και για όσους έχουν εξεταστεί επιτυχώς παλαιότερα.

Από τη Γραμματεία
Ιωάννινα, 2/11/2017

Μόνο για το ακ. έτος 2017-18 και μόνο για τους τεταρτοετείς φοιτητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον κύκλο μαθημάτων Γενικής Παιδείας τα μαθήματα:

1. Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία και τη Μικρή Ιστορία (Χειμερινού εξαμήνου)

2. Παιδαγωγική Θεωρία και Εκπαιδευτική Πράξη (Εαρινού εξαμήνου) και

3. Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας, Κοινότητας (Χειμερινού εξαμήνου)

λογίζονται ως υποχρεωτικά επιλογής του κύκλου Μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Από τη Γραμματεία
Ιωάννινα, 30/10/2017