Για τους φοιτητές/τριες του Προγράμματος Σπουδών 2018-19

1. Μαθήματα, κατηγοριοποίηση και διδασκαλία για το ακ. έτος 2018-19 (κλικ εδώ)

 

2. Προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου

Ο φοιτητής πρέπει να επιτύχει σε:

  • · 22 Yποχρεωτικά μαθήματα
  • · 16 τουλάχιστον Eπιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ.Ε.). (Τουλάχιστον τέσσερα  μαθήματα κάθε μίας  από τις τέσσερις  ενότητες**)
  • · 17 μαθήματα Επιλογής
  • · 2 μαθήματα μίας Ξένης Γλώσσας
  • · 240 τουλάχιστον μονάδες ECTS.

 

Ο αριθμός των μαθημάτων όλων των κατηγοριών που πρέπει να περάσει ένας φοιτητής για να πάρει το πτυχίο του είναι τουλάχιστον 57 με ταυτόχρονη συγκέντρωση τουλάχιστον 240 ECTS.

Αν κάποιος φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 57 μαθήματα χωρίς να έχει συγκεντρώσει  240 ECTS  δεν μπορεί να πάρει πτυχίο. Θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς και σε επιπλέον μάθημα ώστε να συμπληρώσει 240 ECTS.

 

**Οι ενότητες των κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων είναι:

Παιδαγωγικής
Κοινωνικών Επιστημών στην Εκπαίδευση
Θετικών Επιστημών και της Διδακτικής τους
Λόγου, Τέχνης και Εκπαίδευσης

Αν ένας φοιτητής επιτύχει σε περισσότερα από τρία μαθήματα μιας ενότητας κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων τα επιπλέον μαθήματα χαρακτηρίζονται ως απλά επιλογής.