Πρόγραμμα Σπουδών 2008-09 

1. Μαθήματα

 

2. Προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου

 Ο φοιτητής πρέπει να επιτύχει σε :

  • 20 Yποχρεωτικά μαθήματα 
  • 15 τουλάχιστον Eπιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ.Ε.). (Τουλάχιστον τρία  μαθήματα κάθε μίας  από τις πέντε  ενότητες**)
  • 20 μαθήματα Επιλογής
  • 2 μαθήματα μίας Ξένης Γλώσσας

Ο αριθμός των μαθημάτων όλων των κατηγοριών που πρέπει να περάσει ένας φοιτητής για να πάρει το πτυχίο του είναι τουλάχιστον 57

 

**Οι ενότητες των κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων είναι:

Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας-Ειδικής Αγωγής-Υγείας
Θετικών Επιστημών στην Εκπαίδευση
Μαθημάτων Γενικής Παιδείας
Τέχνης και Εκπαίδευσης

Αν ένας φοιτητής επιτύχει σε περισσότερα από τρία μαθήματα μιας ενότητας κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων τα επιπλέον μαθήματα χαρακτηρίζονται ως απλά επιλογής.