Όνομα: Βαμβακούση Ξανθή
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
ΦΕΚ Διορισμού: 442/Γ/28-03-2019
Τηλ./Fax: 2651005837
Website:
e-mail: xvamvak@uoi.gr
Γραφείο: 4ος όροφος, Π.Τ.Ν.
  • Εννοιολογική αλλαγή στη μάθηση των μαθηματικών
  • Μάθηση και διδασκαλία των ρητών αριθμών
  • Η ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού στις μικρές ηλικίες
  • Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Ε.Κ.Π.Α.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Ε.Κ.Π.Α.
  • Διδακτορικό στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Ε.Κ.Π.Α.

Vamvakoussi, X. (2019). The use of analogies in mathematics instruction: Affordances and challenges. In D. C. Geary, D.B. Berch, R.J. Ochsendorf, & K. Mann Koepke (Eds.), Cognitive foundations for improving mathematical learning (Mathematical Cognition and Learning Series, Vol. 5, pp. 247-267). Cambridge, MA: Academic Press, Elsevier.

Vamvakoussi, X., Christou, K.P., & Vosniadou, S. (2018). Bridging psychological and educational research on rational number knowledge. Journal of Numerical Cognition, 4(1), 84–106.

Van Dooren, W., Vamvakoussi, X., & Verschaffel, L. (2018). Educational Practices Series 30: Proportional reasoning. Brussels, Belgium & Geneva, Switzerland: International Academy of Education (IAE), International Bureau of Education (IBE—UNESCO).

Vamvakoussi, X. (2017). Using analogies and bridging analogies to facilitate conceptual change in mathematics learning. ZDM Mathematics Education, 49(4), 497-507.

Vamvakoussi, X. (2015). The development of rational number knowledge: old topic, new insights. Learning & Instruction, 37, 50-55.