Όνομα: Σακελλαρίου Μαρία
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
ΦΕΚ Διορισμού: 722/28-07-2016, τ. Γ΄
Τηλ./Fax: 26510 05700-5884/5831
Website: http://earlychildhoodpedagogy.gr/
e-mail: marisak@uoi.gr
Γραφείο: 4ος όροφος, Π.Τ.Ν.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και το συγγραφικό της έργο επικεντρώνονται σε θέματα Παιδαγωγικής και Προσχολικής/Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στις γνωστικές περιοχές της Διδακτικής Μεθοδολογίας και του Σχεδιασμού Προγραμμάτων, της Κοινωνικής και Ηθικής Μάθησης, καθώς επίσης και της Συνεργασίας Σχολείου – Οικογένειας- Κοινότητας.

1987: Πτυχίο Κοινωνικής Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

1987-1989: Φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Τμήμα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση στα «Παιδαγωγικά».

1990-1992: Παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης / Ελβετίας.

1993: Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

1995-2000: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: «Η Χριστιανική αγωγή στην προσχολική ηλικία» στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Για τις ενδεικτικές δημοσιεύσεις πατήστε εδώ.