Ονοματεπώνυμο Γνωστικό Αντικείμενο / Προσανατολισμός Τηλέφωνο e-mail
Πυρκατή Ευφροσύνη Οικονομικά 2651005721 epyrkati@uoi.gr