Πατήστε τον κωδικό του μαθήματος για το περίγραμμά του.

K.A. Μάθημα Διδάσκων/ουσα ECTS
ΠΕΥ100 Y Εισαγωγή στην Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Ν. Τσιτσανούδη 4
ΠΕΥ101 Y Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Θ. Θάνος 4
ΠΝΥ201 Y Εισαγωγή στην Ψυχολογία Γ. Παπαντωνίου 6
ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ
ΠΝΥ302 Ε.Υ Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εκπαίδευση- Νέες Τεχνολογίες Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ313 Ε.Υ Εισαγωγή στις Έννοιες των Φυσικών Επιστημών Ε. Νάννη 6
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΝΕ142 Ε Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΝΕ403α Ε Ηθολογία – Βιολογία Β. Κούτρας 4
ΠΝΕ129 Ε Σύγχρονες τάσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ402 Ε Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ435 Ε Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία και τη μικρή Ιστορία* Μ. Σπανάκη 4
ΠΝΕ506 Ε Θεατρική Παιδεία και Πράξη Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΥ404 Ε Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας και του Νεοελληνικού Πολιτισμού Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ822 Ε Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση Ά. Γιώτσα και λοιπά μέλη ΔΕΠ 4
ΠΝΕ812 Ε Συνεργασία Σχολείου, οικογένειας, Κοινότητας Π. Στράτη 4

K.A. ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ECTS
ΠΕΥ200 Y Κινητική Αγωγή και Μάθηση Χ. Ζάραγκας 4
ΝΥ101α Y Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Ε. Σοφού 4
ΠΝΥ224 Y Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία του παιδιού – Ειδική Αγωγή Δ. Σαρρής 4
ΠΝΕ421 Y Θεατρική Παιδεία Αικ. Καραμήτρου 4
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΠΝΕ144 Ε.Υ Οργάνωση και Λειτουργία  του Νηπιαγωγείου Απ. Καραούλας 4
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΝΕ222 Ε.Υ Ψυχολογία Κινήτρων Γ. Παπαντωνίου 4
ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ
ΠΝΥ303 Ε.Υ Εισαγωγή στην Υπολογιστική Στατιστική Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ304 Ε.Υ Θεμελιώδεις Μαθηματικές Έννοιες στο Νηπιαγωγείο Μ. Καλδρυμίδου 4
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΥ, ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΝΕ401 Ε.Υ Νεοελληνική Ποίηση Π. Μάντζιος 4
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΝΕ404 Ε Σταθμοί στην Ιστορία της Μουσικής  και της Μουσικής Παιδαγωγικής Θ. Ράπτης 4
ΠΝΕ444 Ε Το γένος/ φύλο στην παιδική λογοτεχνία Μ. Σπανάκη 4
ΠΝΕ601 Ε Αναπτυξιακά Θέματα Κινητικής Μάθησης Χ. Ζάραγκας 4
ΠΝΕ811 Ε Φιλοσοφική Ηθική και Παιδαγωγική Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4

K.A. ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ECTS
ΝΥ508α Y Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες Ι. Χρηστάκος 4
ΠΕΥ300 Y Εισαγωγή στη Μουσική Παιδαγωγική -Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο Θ. Ράπτης 4
ΠΝΕ312 Y Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Χ. Ζάραγκας 4
ΠΝΥ205 Y Κοινωνική Ψυχολογία Ά. Γιώτσα 4
ΠΕΥ301 Y Τα μαθηματικά των νηπίων και των προνηπίων Ξ. Βαμβακούση 4
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΠΕΥ302 Ε.Υ Παιχνίδι, Ρυθμός, Κίνηση: Προγραμματισμός και αξιολόγηση Δραστηριοτήτων Χ. Ζάραγκας 4
ΠΝΕ140 Ε.Υ Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τη Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας Αμ. Στεργίου 4
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΝΥ203 Ε.Υ Ψυχοφυσιολογία I Β. Κούτρας 4
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΥ, ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΝΥ405 Ε.Υ Θεωρία της Λογοτεχνίας* Π. Μάντζιος 4
ΠΝΕ437 Ε.Υ Το Διεθνές Παραμύθι Μ. Σπανάκη 4
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΝΕ305 Ε Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση Η/Υ I Π. Παγγέ 4
ΠΝΕ808 Ε Συστηματική παρατήρηση στο Νηπιαγωγείο Ε. Σοφού 6
ΠΕΥ311 Ε Νεοελληνική Λογοτεχνία: Το Παιδικό Θέατρο στην Ελλάδα. Ιστορία και Κείμενα Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ400 Ε Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση Θ. Θάνος 6
ΠΝΕ446 Ε Φιλοσοφία και Αγωγή στην Αρχαία Ελλάδα Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ810 Ε Κοινωνιολογία Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΥ204 Ε Εκπαιδευτική Ψυχολογία Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ815 Ε Διδακτική της Γλώσσας Ν. Τσιτσανούδη 4

K.A. ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ECTS
ΝΥ104α Y Προσχολική Παιδαγωγική –  Διδακτικές Προσεγγίσεις Μ. Σακελλαρίου 6
ΠΝΕ306 Y Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Εκπαίδευση Π. Παγγέ 6
ΠΝΥ425 Υ Αγωγή Υγείας I Β. Κούτρας 4
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΝΕ220 Ε.Υ. Γνωστική Ψυχολογία Ι Γ. Παπαντωνίου 4
ΠΝΥ215 Ε.Υ. Κλινική Ψυχολογία Δ. Σαρρής 4
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΝΕ415α Ε Ιστορία της Φιλοσοφίας Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ434 Ε Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γενιά του ’30) Π. Μάντζιος 4
ΠΝΕ409 Ε Ρύπανση Περιβάλλοντος Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ443 Ε Μύθος και Μυθολογία Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ500 Ε Σχολική Βία – Σχολική Διαμεσολάβηση Θ. Θάνος 6
ΠΝΕ805 Ε Ιστορική εξέλιξη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος Απ. Καραούλας 4
ΠΝΕ809 Ε Κοινωνιολογία των έμφυλων ανισοτήτων στο σχολείο Θ. Θάνος 4
ΠΝΕ816 Ε Διδακτική της Γλώσσας σε πολυγλωσσικές τάξεις Αμ. Στεργίου 4
ΠΝΕ817 Ε Αναδυόμενη γραφή και ανάγνωση: Διδακτικές προσεγγίσεις για την προσχολική και σχολική ηλικία Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4

K.A. ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ECTS
ΝΥ106α Y Διδακτική Μαθηματικών I Μ. Καλδρυμίδου – Ξ. Βαμβακούση 6
ΠΝΕ148 Υ Διδακτική των εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο Ι Αικ. Πλακίτση 6
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΠΝΥ130 Ε.Υ Προσχολική Παιδαγωγική- Σύγχρονες Διδακτικές Προτάσεις Π. Στράτη 6
ΠΝΕ5001 Ε.Υ Θεωρίες Φυσικής Αγωγής -Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις Χ. Ζάραγκας 4
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΝΕ225 Ε.Υ Η δυναμική των οικογενειακών συστημάτων μέσα από το παιδικό σχέδιο Ά. Γιώτσα 4
ΠΝΕ228 Ε.Υ Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή Δ. Σαρρής 4
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΥ, ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΝΕ438 Ε.Υ. Δραματοποίηση- Θεατρική Έκφραση Ρυθμός και Κίνηση Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΥ515 Ε.Υ. Θέματα Φιλοσοφίας Παιδείας Απ. Καραούλας 4
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΕΥ102 Ε Λυρισμός και Βίωμα Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ207 Ε Ψυχοφυσιολογία II Β. Κούτρας 4
ΠΝΕ433 Ε Νεοελληνική Πεζογραφία Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ310 Ε Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση Η/Υ ΙΙ Π. Παγγέ 4
ΠΝΕ315 Ε Θέματα Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ502 Ε Τα Μουσικά Όργανα στο Νηπιαγωγείο Θ. Ράπτης 4
ΠΝΕ807 Ε Οργάνωση Σχολείου και Τάξης Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ507 Ε Λογοτεχνία και αφήγηση στο νηπιαγωγείο: Ζητήματα θεωρίας και αξιοποίηση με πρακτικές εφαρμογές. Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ821 Ε Μορφές Εικαστικής Δημιουργίας και εφαρμογές Ι. Χρηστάκος 4
ΠΝΕ221 Ε Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ Μ. Σοφολόγη 4
ΠΝΕ823 Ε Ιστορία και Φιλοσοφία της Παιδείας: Κινήματα και εκπρόσωποι (9ος– 19ος  αι.) Απ. Καραούλας 4

K.A. ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ECTS
ΠΝΕ141 Υ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Διδακτικές Εφαρμογές Αμ. Στεργίου 4
ΠΝΥ308 Υ Πληροφορική και Εκπαίδευση  –Νέες Τεχνολογίες Π. Παγγέ 8
ΝΥ418α Υ Παιδική Λογοτεχνία Μ. Σπανάκη 4
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΠΝΕ150 Ε.Υ Κοινωνική Αγωγή και Προσχολική Εκπαίδευση Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-2021 6
ΠΕΥ603 Ε.Υ Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής και ξένης Γλώσσας στη Σύγχρονη (πρωτο)σχολική Εκπαίδευση Ν. Τσιτσανούδη 4
ΠΕΥ600 Ε.Υ Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο και επικοινωνιακή προσέγγιση Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-2021 4
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΝΕ414 Ε.Υ. Στοιχεία Παιδιατρικής Β. Κούτρας 4
ΠΕΥ601 Ε.Υ Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης Θ. Θάνος 4
ΠΝΥ202 Ε.Υ Εξελικτική Ψυχολογία Μ. Σοφολόγη 4
ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ
ΝΥ109α Ε.Υ Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ Ξ. Βαμβακούση 8
ΠΝΕ149 Ε.Υ Διδακτική των εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο ΙΙ Ε. Νάννη 8
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΥ, ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΥ602 Ε.Υ Δημιουργική Μουσική Αγωγή στην Πράξη Θ. Ράπτης 4
ΠΝΕ814 Ε.Υ Ζωγραφική Ι. Χρηστάκος 4
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΝΕ133 Ε Δραστηριότητες και Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά Μ. Καλδρυμίδου 4
ΠΝΕ143 Ε Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-2021 4
ΠΝΕ226 Ε Συμβουλευτική Γονέων Μ. Σοφολόγη 4
ΠΝΕ804 Ε Παιδιά αφηγητές στη λογοτεχνία Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-2021 4
ΠΝΕ820 Ε Ειδικά θέματα πρακτικής άσκησης: Αξιολόγηση της συμπεριφοράς και των επιδόσεων των νηπίων στις δραστηριότητες των θετικών επιστημών Ελ. Δώνη 4
ΠΝΥ412 Ε Φιλοσοφία Παιδείας ΙΙ Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-2021 4
ΠΝΕ602 Ε Ηθική της Έρευνας με Παιδιά 4

K.A. ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ECTS
ΝΥ114α Υ Διδασκαλία/ Εφαρμογές Ι Ε. Σοφού 6
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΠΝΕ151 Ε.Υ Φιλοσοφική και Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ317 Ε.Υ Σύγχρονα Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΥ, ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΝΕ700 Ε.Υ Ελληνική Γλώσσα και Μ.Μ.Ε.: Εκπαιδευτικές Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο Ν. Τσιτσανούδη 4
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΝΕ806 Ε Το Εικονογραφημένο Βιβλίο στην Προσχολική Εκπαίδευση Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΝΕ116α Ε Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο Μ. Καλδρυμίδου 4
ΠΝΕ702 Ε Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Συνεργάτης ΔΑΣΤΑ 4
ΠΝΕ145 Ε Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στο Εκπαιδευτικό Σύστημα Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ227 Ε Αξιολόγηση και Προγράμματα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή Δ. Σαρρής 4
ΠΝΕ229 Ε Θέματα Γνωστικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας: Αυτορύθμιση -Αυτορυθμιζόμενη μάθηση Γ. Παπαντωνίου 4
ΠΝΕ137 Ε Το Μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία Ε. Κολοκούρη 4
ΠΝΕ138 Ε Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαπολιτισμικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αμ. Στεργίου 4
ΠΝΕ818 Ε Θέματα Πρακτικής Άσκησης στην προσχολική εκπαίδευση Ι Ελ. Δώνη 4

K.A. ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ECTS
ΝΥ117α Υ Διδασκαλία/ Εφαρμογές ΙΙ Ε. Σοφού 10
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΝΥ214 Ε.Υ Συστημική θεώρηση της οικογένειας Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ
ΠΝΕ136 Ε.Υ Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Εννοιών Ε. Νάννη 4
ΠΝΕ316 Ε.Υ Ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης 4
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΥ, ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΝΕ813 Ε.Υ Ειδικά Θέματα Εικαστικών-Εφαρμογές Ι. Χρηστάκος 4
ΠΝΕ439 Ε.Υ Θεατρικό Παιχνίδι Αικ. Καραμήτρου 4
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΝΕ139 Ε Κουλτούρα και Κοινωνία Δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2020-21 4
ΠΝΕ126 Ε Περιβαλλοντική Αγωγή Ε. Κολοκούρη 4
ΠΝΕ802 Ε Σχεδιασμός και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο Ξ. Βαμβακούση 4
ΠΝΕ803 Ε Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας Συνεργάτης ΔΑΣΤΑ 4
ΠΝΕ422 Ε Αγωγή Υγείας ΙΙ Β. Κούτρας – Ε. Κατσαδήμα 4
ΠΝΕ819 Ε Θέματα Πρακτικής Άσκησης στην προσχολική εκπαίδευση ΙΙ Ελ. Δώνη 4


Ο φοιτητής πρέπει να επιτύχει σε δύο συγκεκριμένα μαθήματα είτε Αγγλικών είτε Γαλλικών είτε Γερμανικών. Τα μαθήματα αυτά δηλώνονται πλέον του αριθμού των υπολοίπων μαθημάτων από το δεύτερο έτος και μετά.


Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 μαθήματα ξένης γλώσσας προσφέρονται από τα μέλη Ε.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης κ.κ. Α. Κωστούλα, Α. Σιούτη και Μ. Φέριγκ (Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2ος όροφος ).
Απαιτείται επικοινωνία με τις διδάσκουσες.

Σύνδεσμος από το Π.Τ.Ν. :
Ξ. Βαμβακούση: xvamvak@uoi.gr

Για το περίγραμμα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ του Ε’ Εξαμήνου πατήστε εδώ.

ΠΝΕ435 (Ε) Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία και τη μικρή Ιστορία
Αντιστοίχιση με το Υποχρεωτικό μάθημα «Μύθος και Μυθολογία» για τους εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2016-17.

ΠΝΥ405 (Ε.Υ.) Θεωρία της Λογοτεχνίας
Υποχρεωτικό για τους εισαχθέντες έως και το 2016-17.

ΠΝΕ 702 (Ε.) – Εξάμηνο Ζ’ – Eισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΠΝΕ 803(Ε.) Εξάμηνο Η’ – Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επιλογής υποχρεωτικά (Ε.Υ.) μαθήματα
Ο/η φοιτητής/τρια μέχρι τη λήψη του πτυχίου παίρνει τουλάχιστον 16 μαθήματα (τουλάχιστον 4 από κάθε ενότητα)

Μαθήματα επιλογής (Ε.)
Ο/η φοιτητής/τρια μέχρι τη λήψη του πτυχίου παίρνει συνολικά 17 μαθήματα επιλογής. Αυτά επιλέγονται είτε από την κατηγορία των μαθήματων επιλογής είτε από την κατηγορία των επιλογής υποχρεωτικών (πέραν των προβλεπόμενων 17)