Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2024


Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2024


Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024


Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2023


Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2023


Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023


Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022


Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2022


Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022


Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021


Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2021


Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021


Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020


Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2020


Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου 2020


Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019


Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2019


Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου 2019

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018

*Εξέταση από επιτροπή
Οι φοιτητές που έχουν κοπεί τουλάχιστον τέσσερις φορές σε κάποιο μάθημα και επιθυμούν να εξεταστούν από Επιτροπή καλούνται να το δηλώσουν μέχρι την Κυριακή 26/8/2018 στην παρακάτω φόρμα της γραμματείας:

Φόρμα δήλωσης εξέτασης από Επιτροπή.

Από τη Γραμματεία
11/7/2018

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2018

Το μάθημα Μύθος και Μυθολογία βρίσκεται στο πρόγραμμα της πτυχιακής εξεταστικής

*Εξέταση από επιτροπή
Οι φοιτητές που έχουν κοπεί τουλάχιστον τέσσερις φορές σε κάποιο μάθημα και επιθυμούν να εξεταστούν από Επιτροπή καλούνται να το δηλώσουν μέχρι την Κυριακή 26/8/2018 στην παρακάτω φόρμα της γραμματείας:

Φόρμα δήλωσης εξέτασης από Επιτροπή.

Από τη Γραμματεία

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιαν.-Φεβρ.2018

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017

Πτυχιακή εξεταστική Ιουνίου 2017
Εξεταστική Ιουνίου 2017
Εξεταστική Ιαν-Φεβρ. 2017
Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2016
Πτυχιακή Ιουνίου 16
Εξεταστική Ιουνίου 2016
Πτυχιακή εξεταστική Φεβρ. 2016
Εξεταστική Φεβρουαρίου 2016
Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015
Εξεταστική Ιουνίου 2015
Πρόγραμμα Εμβόλιμης Εξεταστικής Φεβρ 2015
Αλλαγή εξετάσεων λόγω εκλογών
Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2015