Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαθέτει Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του, με το ανώτατο επίπεδο αξιολόγησης (“Α”).