Το μάθημα: «Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Κοινότητας» του Α΄ εξαμήνου, με κωδικό ΠΝΕ 802 και διδάσκουσα την Καθηγήτρια, Μαρία Σακελλαρίου,

από την επόμενη Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021, θα γίνεται την ίδια ώρα στην αίθουσα Σεμιναρίων του ΠΤΝ (1ος όροφος).