Οδηγίες εξέτασης για την εμβόλιμη εξεταστική του μαθήματοςΕισαγωγή στις έννοιες των Φυσικών Επιστημών (ΠΝΕ 313)_ΙΟΥΝΙΟΣ 2021”

Η ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος είναι η 17η Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00.

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει σε 1 ομάδα εξέτασης.

Τον κωδικό για την ομάδα εξέτασης θα τον δείτε στη σχετική ανακοίνωση στο e–course.

Kλειδί εγγραφής: concepts2020

 

Καλή επιτυχία!