Παρακαλούνται, όσοι επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα του κ. Ράπτη στην εξεταστική Σεπτεμβρίου, να ενημερωθούν μέσα από τις τελευταίες ανακοινώσεις στο ecourse, στα αντίστοιχα μαθήματα.

Υπενθυμίζω τους κωδικούς των μαθημάτων στο ecourse:

Εισαγωγή στη Μουσική Παιδαγωγική – Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο: music1

Σταθμοί στην Ιστορία της Μουσικής και της Μουσικής Παιδαγωγικής: music2

Τα μουσικά όργανα στο Νηπιαγωγείο: music3

Δημιουργική μουσική αγωγής την πράξη: music4

 

Από τον διδάσκοντα