Παρακαλούνται, όσοι επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα του κ. Ζάραγκα:

  1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΝΕ 312)
  2. ΠΑΙΧΝΙΔΙ_ΡΥΘΜΟΣ _ΚΙΝΗΣΗ _ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ_(ΠΕΥ 302) ή ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  3. ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ (ΠΕΥ 200)
  4. ΘΕΩΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΝΕ-5001)
  5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΠΝΕ 601)

στην εξεταστική Σεπτεμβρίου, να ενημερωθούν μέσα από τις τελευταίες ανακοινώσεις στο e-course, στα αντίστοιχα μαθήματα.

Από τον διδάσκοντα