Το μάθημα «Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαπολιτισμικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων» (Ζ’ εξ) είναι σεμιναριακού τύπου και έχει όριο 40 φοιτητριών/ων.

Η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική.

Όσες/οι ενδιαφέρονται να το επιλέξουν χρειάζεται να προσέλθουν στα 2 πρώτα μαθήματα (5 & 12/10) για να δηλώσουν συμμετοχή στη διδάσκουσα.

Μετά τις 12/10 δεν θα γίνονται δεκτές άλλες δηλώσεις συμμετοχής.