Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ες που έχουν εργασίες στο Εργαστήριο Εικαστικών να τις παραλάβουν την επόμενη Τρίτη 4/10 ή την Τρίτη 11/10,  3-6 μμ. Για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου, οι εργασίες που δεν θα παραληφθούν θα καταστραφούν.
Από τον διδάσκοντα