Το μάθημα Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείου την Τρίτη 22-03-2022 θα διεξαχθεί κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα, στην αίθουσα 1 και ώρα 12:00! Επίσης, την Τετάρτη 23 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος  στην αίθουσα 1 και ώρα 12:00.

Από τον διδάσκοντα