Στο πλαίσιο του μαθήματος “Κοινωνιολογία των έμφυλων ανισοτήτων στο σχολείο” ο Ιταλός συγγραφέας Andrea Castronovo, θα μιλήσει και θα συζητήσει με τους/τις φοιτητές/τριες για την έμφυλη ταυτότητα και τον εκφοβισμό.
Η ομιλία και η συζήτηση θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά στον σύνδεσμο:
Τη μετάφραση στη συζήτηση θα πραγματοποιήσει η υποψήφια διδακτόρισσα κα Άννα Δούβαλη
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, για όσους/ες θέλουν να την παρακολουθήσουν
Ο Διδάσκων
Θεόδωρος Θάνος