ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

Μάθημα: Εισαγωγή στις έννοιες των Φυσικών Επιστημών, Εξάμηνο Α΄

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το όριο των 150 φοιτητών έχει συμπληρωθεί. Μόνο οι φοιτητές του 4ου έτους, οι οποίοι με το συγκεκριμένο μάθημα κλείνουν κύκλο σπουδών μπορούν να στείλουν e-mail στο ekolokouri@uoi.gr και να γίνουν δεκτοί επιπλέον των 150 μέχρι 10 Οκτωβρίου 2022.
Το μάθημα «Εισαγωγή στις Έννοιες των Φυσικών Επιστημών» του Α΄ Εξαμήνου εστιάζει στην προσέγγιση και την επεξεργασία βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστημών, στη συγκρότηση των εννοιών αυτών στη σκέψη των μαθητών και στις διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου. Περιλαμβάνει μία σειρά διαλέξεων, εργαστηριακά μαθήματα σε ομάδες, καθώς και ατομικές και ομαδικές εργασίες, οι οποίες συνδέονται με τις διαλέξεις και τα εργαστήρια. Λόγω της εργαστηριακής φύσης του μαθήματος, η συμμετοχή είναι υποχρεωτική. Ο τελικός βαθμός στις εξετάσεις συνυπολογίζεται από τις γραπτές εξετάσεις, τις παρουσίες και από τη συμμετοχή στις εργασίες.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 3/10/2022
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10/2022 (θα βγει σχετική ανακοίνωση με το πρόγραμμα και τις ομάδες των εργαστηρίων)

Η Διδάσκουσα

Δρ., Ελένη Κολοκούρη, Ε.ΔΙ.Π, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων