Προφορικά θα εξεταστούν ΜΟΝΟ όσες συνεννοήθηκαν τον Μάιο. Παρακαλούνται όσες εξετάζονται προφορικά να δηλώσουν για Προφορική εξέταση στέλνοντας όνομα και μητρώο για εξέταση  στο μάθημα “To Γένος/Φύλο στην Παιδική λογοτεχνία” στην κ. Σπανάκη μέχρι 21 Μαΐου στέλνοντας μήνυμα στο mspanaki@uoi.gr.
Η προφορική εξέταση θα γίνει την ίδια μέρα με την εξέταση του μαθήματος “Το Γένος Φύλο στην Παιδική Λογοτεχνία” ως είναι στο πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2021 και θα ξεκινήσει στις 14:00μμ.  Παρακαλείσθε να είστε στο περιβάλλον ΜS Teams δέκα λεπτά πριν για να γίνει η κλήση και να σχηματιστεί η ομάδα εξέτασης.
Η διδάσκουσα