Το μάθημα γ’ εξ. “Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας” δεν θα διεξαχθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ την επόμενη ημέρα, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10 την ίδια ώρα (12-3).
                                                                                           Από τη διδάσκουσα