Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024, και ώρα 09.00-12.00, στην αίθουσα 259 του ισόγειου του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης θα πραγματοποιηθεί το μάθημα: «Αγγλική Ορολογία και Κείμενα Προσχολικής Αγωγής Ι» (ΝΥ611α).

Από τον διδάσκοντα.