1. Το μάθημα “ΠΝΕ306 – Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Εκπαίδευση” θα εξεταστεί για τους επί πτυχίω φοιτητές στη 9/2/2023 και ώρα (18:00-19:30) στο ΑΜΦ του ΠΤΝ.

2. Το μάθημα “ΠΝΥ308 – Πληροφορική και Εκπαίδευση – Νέες Τεχνολογίες” θα εξεταστεί για τους επί πτυχίω φοιτητές στη 9/2/2023 και ώρα (19:30-21:00) στο ΑΜΦ του ΠΤΝ.
Από το γραφείο
της διδάσκουσας